Minął kolejny rok. Dzięki Waszej pomocy w 2015 roku dwukrotnie udało się zorganizować pobyt Łukasza w Polsce ( w maju i w sierpniu). Rehabilitacja prowadzona w GB