Stawki czynszu za najem pomieszczeń (szczegóły w zarządzeniu) :

  •  za najem sali za 1 godzinę – 30 zł, natomiast na cele wzmocnienia aktywności społecznej mieszkańców Gminy Jasło – 15 zł.
  • za najem sal na spotkania wyborcze za 1 dzień – 100 zł
  • za najem sal na szkolenia i kiermasze za każdą rozpoczętą dobę – 150 zł
  • za najem sal na przyjęcia okolicznościowe inne niż wesela takie jak chrzciny, komunie, osiemnastki, imieniny itp. – 200 zł za każdą rozpoczętą dobę i 50 zł za każdą rozpoczętą następną dobę
  • za uroczystość weselną – 350 zł za każdą rozpoczętą dobę i 60 zł za każdą rozpoczętą następną dobę
  • ustala się stawkę za wywóz odpadów komunalnych za jeden pojemnik 1100 L – 92 zł
  • w przypadku korzystania przez najemców Domu Ludowego ze znajdujących się w budynkach chłodni pobierane są dodatkowe opłaty w wysokości – 300 zł na czas trwania imprezy, natomiast korzystanie z szaf chłodniczych w wysokości – 100 zł na czas trwania imprezy

Zasady najmu, oraz w/w stawki czynszu oparte są na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Jasło z dnia 13 maja 2015 (szczegóły zobacz poniżej)

Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Jasło z dnia 13.05.2015 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem pomieszczeń w Domach Ludowych na terenie Gminy Jasło