Stawki za najem pomieszczeń Domu Ludowego w Niegłowicach – zarządzeniem Wójta Gminy Jasło z dnia 24 stycznia 2022.

 • za uroczystość weselną1 600 zł za każdą rozpoczętą pierwszą dobę i 360 zł za każdą rozpoczętą następną dobę
 • za najem sal na przyjęcia okolicznościowe inne niż wesela takie jak chrzciny, komunie, osiemnastki, imieniny itp. – 1 000 zł za każdą rozpoczętą pierwszą dobę i 270 zł za każdą rozpoczętą następną dobę
 • za najem sal na spotkania wyborcze za 1 dzień – 300 zł
 • za najem sal na szkolenia i kiermasze za każdą rozpoczętą dobę – 400 zł
 • za najem sali za 1 godzinę – 100 zł, natomiast na cele wzmocnienia aktywności społecznej mieszkańców Gminy Jasło – 20 zł.
 • ustala się stawki za wywóz odpadów komunalnych w następującej wysokości:
 • za worek o pojemności 120 l – 17 zł
 • pojemnik o pojemności 240 l – 34 zł
 • pojemnik o pojemności 1100 l – 155,83 zł
 • pojemnik o pojemności 7 m³ – 991,67 zł
 • w przypadku korzystania przez najemców Domu Ludowego ze znajdujących się w budynkach chłodni pobierane są dodatkowe opłaty w wysokości – 500 zł na czas trwania imprezy, natomiast korzystanie z szaf chłodniczych w wysokości – 200 zł na czas trwania imprezy
 • * do kosztów trzeba doliczyć zużycie energii elektrycznej, gazowej, ścieków