I KADENCJA

Dziękuję wszystkim Wyborcom, którzy zaufali mojej osobie i oddali na mnie swój głos podczas wyborów na Sołtysa Wsi Niegłowice 29 marca 2015 r. Otrzymany wielki kredyt zaufania jest dla mnie motywacją do działania na rzecz naszej lokalnej społeczności.  Zaufanie i życzliwość, którymi mnie Państwo obdarzyliście są też dla mnie świadectwem, że zmiany w naszej miejscowości są konieczne.

 

Deklaruję, że będę dążył do tego, aby nie zawieść tych, którzy na mnie głosowali, oraz że będę Sołtysem wszystkich mieszkańców Niegłowic.

 

Serdecznie dziękuję rodzinie i znajomym za wsparcie.

 

Sołtys wsi Niegłowice
Krzysztof Pszczoła

W celu ułatwienia i usprawnienia komunikacji pomiędzy organami sołeckimi, a mieszkańcami Niegłowic powstała właśnie ta strona internetowa. Znajdziecie tu Państwo najważniejsze informacje o działalności Sołtysa, Rady Sołeckiej, Radnego. Postaram się, aby na stronie znajdowały się najnowsze informacje o sprawach i wydarzeniach dotyczących wszystkich mieszkańców naszej miejscowości.

Kontakt:

  • krzysztofpszczola@nieglowice.pl
  • tel. 696 866 553

 

Strona nieglowice.pl została sfinansowana i wykonana ze środków prywatnych.

II KADENCJA

Szanowni Państwo!

Składam serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach Sołtysa Sołectwa Niegłowice oraz Członków Rady Sołeckiej.

Po raz kolejny obdarzyliście mnie Państwo ogromnym zaufaniem, powierzając funkcję Sołtysa na kolejną kadencję.

Zapewniam, że tak jak do tej pory będę pracował i będę starał się służyć jak najlepiej o wspólne dobro mieszkańców naszej wsi.

Razem z nowo wybraną Radą Sołecką i obecnym Radnym będziemy się starali o to by Niegłowice z każdym rokiem były piękniejsze i bardziej zagospodarowane.

W nadchodzącej kadencji zamierzam pracować tak, aby do moich działań przekonać także tych, którzy w tych wyborach mnie nie poparli.

Gratuluję wszystkim, którzy te wybory wygrali.

Z wyrazami szacunku, Krzysztof Pszczoła

III KADENCJA

Szanowni Państwo!

Pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom Niegłowic, którzy przybyli, by wziąć udział w wyborach na Sołtysa. Dziękuję szczególnie tym, którzy mi zaufali po raz trzeci i oddali głos na moją osobę. Poczynię wszelkie starania, by z Radą Sołecką i Radnym Gminy Jasło dbać o rozwój naszej „małej ojczyzny” dla dobra wszystkich mieszkańców.

Gratuluję nowo wybranej Radzie Sołeckiej, oraz wszystkim którzy te wybory wygrali.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Pszczoła