INWESTYCJE W 2018

·         Zabezpieczenie skarp potoku jumbami za p. Szarek / 12 000
·         Zakup zmywarki do Domu Ludowego / 11 000
·         Remont drogi przez „Łąki” 950 m-częściowa podbudowa+nowy asfalt / 186 000
·         Zakup pompy głębinowej do Domu Ludowego / 2 700
·         Zakup drzwi zewnętrznych  Domu Ludowego / 17 500
·         Zamontowano instalację ręcznego zasilania awaryjnego  w DL  / 3 500
·         Remont drogi na ks. Rębisza 90 m-podbudowa +nowy asfalt / 32 000
·         Położenie kostki koło Domu Ludowego / 56 000
·         Nowy plac zabaw + projekt / 20 000
·         Generalny remont  łazienek  w Domu Ludowym / 25 000
·         Dobudowa  4 słupów z lampami led „Brzezina” + projekt / 20 000
·         Dołożenie lamp led  na słupach  4szt.  / 6 400
·         Remont dróg gminnych  / 9 500
·         Zamontowano 2 lustra / wykonane przez Starostwo Powiatowe

W 2018 r. na w/w inwestycje wiejskie w Niegłowicach wydano 401 600 zł