Informuję, że do 17 marca 2020 r. przyjmuję opłaty za podatek, kanalizację i odpady komunalne. Opłaty przyjmowane będą  w domu sołtysa:  16 marca (poniedziałek) od godz. 9.00 –