Informuję, że do 16 marca 2021 r. przyjmuję opłaty za podatek, kanalizację i odpady komunalne. Opłaty przyjmowane będą  w domu sołtysa:  15 marca (poniedziałek) od godz. 9.00