Informuję, że do 15 maja 2020 r. przyjmuję opłaty za podatek, kanalizację i odpady komunalne. Opłaty przyjmowane będą  w domu sołtysa:  14 maja (czwartek) od godz. 9.00 –