Nasi sąsiedzi wieś Brzyście obchodzi 650-lecie swojego istnienia. Z tej okazji w dniu wczorajszym tj. w sobotę 28 lipca 2018 r., odbyły się uroczystości jubileuszowe. Dziękuję za zaproszenie