Na terenie Gminy Jasło zostanie przeprowadzona inwentaryzacja źródeł niskich emesji. W celu wspólnego wypełnienia stosownej ankiety do 20% mieszkańców przybędzie ankieter. Ankietyzację w Sołectwie Niegłowice będzie prowadził ankieter