Uprzejmie informuję, że z dniem 25.02.2016 r. weszła w życie Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/260 z dnia 23.02.2016 r. zmieniająca decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski, która uchyla