Tak się „bawią” dzieci z podstawówki, gimnazjaliści i Ci trochę starsi z naszych Niegłowic pod Domem Ludowym, a raczej to co pozostawiają jak już się bardzo zmęczą siedzeniem