Informuję, że worki na odpady komunalne, będą wydawane przez firmę Ekomax dnia 8 stycznia 2019 r. tj. wtorek, od g: 10.00 – 16.00 w Domu Ludowym w Niegłowicach. Worki będą