W dniu 26 marca 2021 r. (piątek) w sołectwie: Niegłowice zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odpady należy wystawić w miejscu dotychczasowego odbioru odpadów komunalnych i ustawić w sposób, który