Złożony przez Gminę Jasło projekt „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie Gminy Jasło” otrzymał dofinansowanie i będzie realizowany. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał kolejne 3 projekty