Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Jasło na I półrocze 2018 Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Jasło wykonuje firma PHU „EKOMAX” Jerzy Kotulak,