Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu GMINY JASŁO na 2019 rok