Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Jasło na II półrocze 2018 roku. Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Jasło wykonuje firma PHU „EKOMAX” Jerzy