Usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Jasło wykonuje firma PHU „EKOMAX” Jerzy Kotulak tel. 609 903 310 WYDRUKUJ