W przekonaniu, iż warto zachować jakąś część wspomnienia o Niegłowicach i ludziach, którzy wtedy żyli – naszych rodzicach, dziadkach, pradziadkach o ich marzeniach, zainteresowaniach, przeżyciach, a także pracy,