Informuje, że do 15 marca 2016 r. przyjmuje opłaty za podatek, kanalizację i odpady komunalne. Opłaty przyjmowane będą  w domu sołtysa:  11 marca (piątek) od godz. 9:00 –