W celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie całego kraju wprowadzono narzędzie informatyczne pn.” Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwa”… https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html Mapa.zagrozen@rz.policja.gov.pl   /kp/