Projekt zmiany Statutu Sołectwa w Gminie Jasło Wójt Gminy Jasło informuje, że w dniach od 15 lutego do 22 lutego 2019 roku odbędą się konsultacje społeczne  z mieszkańcami Gminy Jasło,