Informuję, że do 15 listopada 2018 r. przyjmuję opłaty za podatek, odpady komunalne i kanalizację. Opłaty przyjmowane będą  w domu sołtysa:  14 listopada (środa) od godz. 9.00