Informuję, że do 16 maja 2017 r. przyjmuję opłaty za podatek, odpady komunalne i kanalizację. Opłaty przyjmowane będą  w domu sołtysa:  15 maja(poniedziałek) od godz. 9.00 – 11.00