Stawki za najem pomieszczeń Domu Ludowego w Niegłowicach – zarządzeniem Wójta Gminy Jasło z dnia 24 stycznia 2022. za uroczystość weselną – 1 600 zł za każdą rozpoczętą