Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Jasło. https://samorzad.gov.pl/web/gmina-jaslo/informacja-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-planu-ogolnego-gminy-jaslo