W dniu wczorajszym zakończono prace polegające na odmulaniu i pogłębieniu rowów z wyprofilowaniem dna i skarp istniejących cieków wodnych w planowanych miejscach w  Niegłowicach tj. w „Brzezinie” i