Informuję, że do 15 września 2022 r. przyjmuję opłaty za podatek, kanalizację i odpady komunalne. Opłaty przyjmowane będą w domu sołtysa: 14 września (środa) od godz. 9.00 –