Informuję, że do 15 marca 2022 r. przyjmuję opłaty za kanalizację, odpady komunalne i podatek. Opłaty przyjmowane będą  w domu sołtysa:  14 marca (poniedziałek) od godz. 9.00 –