Informuję, że do 14 września 2018 r. przyjmuję opłaty za podatek, odpady komunalne i kanalizację. Opłaty przyjmowane będą  w domu sołtysa:  13 września (czwartek) od godz. 9.00 –