Informuję, że do 15 stycznia 2019 r. przyjmuję opłaty za kanalizację. Opłaty przyjmowane będą  w domu sołtysa:  14 stycznia (poniedziałek) od godz. 9.00 – 11.00 i 13.00 –