Informuje, że do 13 listopada 2015 r. przyjmuje opłaty za odpady komunalne (za październik, listopad, grudzień), oraz podatek. Opłaty przyjmowane będą  w domu sołtysa: •    12.11 (czwartek) od