Informuję, że do 16 stycznia 2017 r. przyjmuję opłaty za kanalizację. Opłaty przyjmowane będą  w domu sołtysa:  13 stycznia (piątek) od godz. 9.00 – 11.00 i 15.00