Informuję, że 15 stycznia 2021 r. przyjmuję opłaty za kanalizację Opłaty przyjmowane będą  w domu sołtysa:  15 stycznia (piątek) od godz. 9.00 – 11.00 i 13.00 – 16.00