Informuję, że do 15 maja 2024 r. przyjmuję opłaty za podatek, odpady komunalne i kanalizację. Opłaty przyjmowane będą  w domu sołtysa:  14 maja (wtorek) od godz. 9.00 –