Informuję, że do 14 lipca 2023 r. przyjmuję opłaty za kanalizację. Opłaty przyjmowane będą  w domu sołtysa:  14 lipca (piątek) od godz. 9.00 – 11.00 i 13.00 –