Informuję, że do 15 lipca 2019 r. przyjmuję opłaty za kanalizację (ryczałt). Opłaty przyjmowane będą  w domu sołtysa:  15 lipca (poniedziałek) od godz. 9.00 – 11.00 i 13.00