Informuję, że do 15 listopada 2017 r. przyjmuję opłaty za podatek, odpady komunalne i kanalizację. Opłaty przyjmowane będą  w domu sołtysa:  14 listopada (wtorek) od godz. 9:00 – 11:00