Informuję, że do 15 marca 2019 r. przyjmuję opłaty za podatek, kanalizację i odpady komunalne. Opłaty przyjmowane będą  w domu sołtysa:  14 marca (czwartek) od godz. 9.00 –