Informuję, że do 15 września 2023 r. przyjmuję opłaty za podatek, kanalizację i odpady komunalne. Opłaty przyjmowane będą  w domu sołtysa:  15 września (piątek) od godz. 9.00 –