Informuję, że do 15 lipca 2022 r. przyjmuję opłaty za kanalizację. Opłaty przyjmowane będą  w domu sołtysa: 15 lipca (piątek) od godz. 9.00 – 11.00 i 13.00 –