Informuję, że do 13 maja 2016 r. przyjmuję opłaty za podatek ( II rata), kanalizację i odpady komunalne. Opłaty przyjmowane będą  w domu sołtysa:  12 maja (czwartek) od