Informuję, że do 17 maja 2022 r. przyjmuję opłaty za podatek, kanalizację i odpady komunalne. Opłaty przyjmowane będą  w domu sołtysa:  16 maja (poniedziałek) od godz. 9.00 –