Informuję, że do 15 marca 2017 r. przyjmuję opłaty za podatek, odpady komunalne i kanalizację. Opłaty przyjmowane będą  w domu sołtysa:  13 marca (poniedziałek) od godz. 9.00 –