Informacja o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 kwietnia 2017 roku.   Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.