Uprzejmie informuje, że w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 113340R Niegłowice od Domu Ludowego przez wieś w kierunku Berdechowa (działka nr ew. 1021)