Informuje, że do 15 stycznia 2016 r. przyjmuje opłaty za odprowadzanie ścieków. Opłaty przyjmowane będą  w domu sołtysa: •    14.01 (czwartek) od godz. 9.00 – 11.00 i 16.30 –