Wójt Gminy Jasło prosi mieszkańców Gminy o utrzymanie porządku i czystości na swoich nieruchomościach gruntowych, w tym zminimalizowania ewentualnych konfliktów sąsiedzkich. Niewykoszone trawy stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych i ogrodniczych oraz stwarzają