Na drogach wjazdowych do naszej gminy pojawiły się nowoczesne tablice witające gości. Przy w jeździe do naszej miejscowości można też już to zauważyć. Na uwagę zasługuje na pewno